Piątek, 6 grudnia 2019 Mikołaja
Szukaj w Internecie
Szukaj w Polibuda.info
Polibuda.info » O nas   

Zasady korzystania z portalu polibuda.info

 1. Wydawcą Portalu Studenckiego polibuda.info (Portal) jest Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej (SSPW)
 2. Prawa do nazwy, logo, domeny internetowej Portalu należą do SSPW, a do treści Portalu (teksty, zdjęcia, wideo, grafika, kody źródłowe, bazy danych itp.) posiada redakcja Portalu.
 3. Każdy element Portalu podlega ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. nr 24, poz. 83 ze zmianami) oraz ustawie z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U. nr 128, poz. 1402).
 4. Zabronione jest:
  1. kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów ze stron Portalu w całości lub w części bez pisemnej zgody autora lub redakcji.
  2. rozpowszechnianie publikowanych na stronach Portalu materiałów bez pisemnej zgody autora lub redakcji
 5. Dozwolone jest zamieszczanie odnośników prowadzących do materiałów Portalu. Niedopuszczalne jest zamieszczanie odnośników do materiałów Portalu na stronach naruszających prawo, zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje.
 6. W celu uzyskania zgody na wykorzystanie materiałów umieszczonych w Portalu prosimy o kontakt na adres e-mail.
 7. Dane i informacje udostępniane na stronach Portalu służą wyłącznie celom informacyjnym. Portal nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność udostępnianych w Portalu informacji. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu ponosi użytkownik. Portal nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec użytkowników Portalu lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnianych na stronach Portalu.
 8. Niniejsze zasady nie ograniczają praw autorskich użytkowników do treści zamieszczanych przez nich na stronach Portalu (tekstów, zdjęć, komentarzy).
 9. Użytkownik, który stworzył i umieścił treść w Portalu automatycznie wyraża zgodę na jej wykorzystywanie, publikowanie i modyfikowanie przez redakcję Portalu bez pobierania żadnych opłat.
 10. Treść umieszczona przez Użytkownika nie może w żaden sposób naruszać praw autorskich i dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku ich naruszenia wszelkie wynikłe z tego tytułu spory Użytkownik przejmuję na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej redakcję Portalu oraz jego Wydawcę.

Warunki wykorzystania materiałów z portalu polibuda.info

 1. Materiały publikowane na stronach Portalu objęte są prawem autorskim. Jego przestrzeganie obowiązuje każdą osobę, która korzysta z jego zasobów.
 2. Kopiowanie, rozpowszechnianie lub wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronach Portalu w całości lub części bez uprzedniej pisemnej zgody redakcji lub autora, jest zabronione.
 3. Prośbę o możliwość wykorzystania materiałów z portalu polibuda.info należy przesłać na adres e-mail e-mail.
 4. Po pisemnej zgodzie autora na wykorzystanie materiałów, osoba zobowiązana jest do umieszczenia pod wykorzystanym materiałem informacji o autorstwie w następującej formie: IMIĘ I NAZWISKO AUTORA - Portal Studencki www.polibuda.info W przypadku stron internetowych należy umieścić aktywne łącze do portalu.
 5. Szczegóły wykorzystania materiałów ustalane są w każdym przypadku indywidualnie z redakcją lub autorem.

Jeżeli uważasz, że jakiś fragment treści w portalu narusza prawa autorskie, zgłoś nam to niezwłocznie. Kontakt
Developed by XIDEMIA Powered by Cabal Samorzad Studentow PW